Uprawnienia sędziowskie

Regulamin przyznawania licencji sędziego sportowego AP w modelarstwie lotniczym i kosmicznym – wraz z formularzem wniosku o nadanie uprawnień, znajdziesz w zakładce „Regulaminy Organizacyjne”.