Uchwały Komisji

W tym miejscu, pod zakładką „Wykaz uchwał” Komisja Modelarska będzie publikowała aktualny wykaz podjętych uchwał, tzn. tabelaryczne ujęcie numerów uchwał, dat oraz krótkich informacji czego dotyczą. Tak więc na podstawie wykazu można szybko wyszukać numer interesującej nas uchwały. Drugim krokiem prowadzącym do pełnego tekstu uchwały i ewentualnie do załącznika dotyczącego danej uchwały, jest kliknięcie zakładki „Teksty uchwał” a następnie pliku .pdf z szukaną uchwałą / grupą uchwał.