Struktura trenerska

Wszyscy asystenci Trenera Kadry Narodowej zostali wybrani i zatwierdzeni przez Komisję Modelarską Aeroklubu Polskiego, w głosowaniu elektronicznym – dnia 2 grudnia 2013 r, na okres 2-letniej kadencji. Asystenci są specjalistami od poszczególnych konkurencji modelarstwa lotniczego i kosmicznego, reprezentują środowisko modelarzy i zadeklarowali chęć pracy na jego rzecz, na zasadach pełnego wolontariatu. To na nich spoczywać będzie wielka odpowiedzialność za powołanie właściwych osób do składu Kadry Narodowej oraz wyłonienie reprezentantów Aeroklubu Polskiego na imprezy mistrzowskie. Również ich zadaniem będzie prowadzenie rankingów i programowanie cyklu przygotowań kadrowiczów do startu w imprezie mistrzowskiej. Ponadto zgodnie z ustaleniami Komisji Modelarskiej, przyjętymi na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2017 r., Trener – asystent TKN odpowiedzialny jest za terminowe wysyłanie wyników zawodów – do wszystkich adresatów wymienionych w Zasadach organizacji zawodów modelarskich i dodatkowo do administratora strony internetowej Komisji Modelarskiej.

20171104 TRENERZY Asystenci TKN

20170614 TRENERZY Asystenci TKN

20151215 TRENERZY Asystenci TKN

20151118 TRENERZY Asystenci TKN

20150522 TRENERZY Asystenci TKN