Skład Komisji

Rok 2018

Na wniosek Komisji Modelarskiej Zarząd Aeroklubu Polskiego, w dniu 9 października 2018 r. podjął uchwałę Nr 55/XX/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej. Nowym członkiem został Michał Gryglas. Skład uzupełnionej Komisji prezentujemy poniżej:

Korespondencję do do członków Komisji Modelarskiej prosimy kierować na poniższy adres: komisja.modelarska@aeroklubpolski.pl

Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę nr 592/XIX/2018, w dniu 28 lutego 2018 w sprawie powołania składu Komisji Modelarskiej na kolejną kadencję. Poniżej podajemy skład nowej Komisji Modelarskiej:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

Rok 2017

2017_Sprawozdanie roczne KM_Rev2

Rok 2016

2016_Sprawozdanie roczne KM

Rok 2015

Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Modelarskiej w dniu 4 grudnia br. w Kruszynie, po wyborach na kolejną 2-letnią kadencję, Przewodniczący przedstawił oficjalny skład Komisji, zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego – nr 273/XIX/2015 z dnia 21.11.2015 r. W wyniku dyskusji członkowie KM jednogłośnie opowiedzieli się za niepowoływaniem funkcji wiceprzewodniczącego argumentując, że Przewodniczący będzie delegował wybraną osobę, gdy zajdzie taka potrzeba. Poniżej skład nowej Komisji Modelarskiej AP:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

Rok 2014

W związku z rezygnacją Kolegi Pawła Prausa z funkcji członka KM, poniżej podajemy aktualny skład Komisji:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Henryk Krupa – Wiceprzewodniczący,
 3. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Wojciech Frąk – Członek,
 6. Norbert Suwała – Członek.

Jednocześnie dziękujemy Koledze Pawłowi za wkład pracy na rzecz polskiego modelarstwa.

Rok 2013

W dniu 18 listopada 2013 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą nr 576/35/XVIII/2013 powołał nowe Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego w pełnych składach. Formalnie to właśnie od tej daty liczy się dwuletnia kadencja powołanych komisji. Poniżej prezentujemy skład Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Henryk Krupa – Wiceprzewodniczący,
 3. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Wojciech Frąk – Członek,
 6. Paweł Praus – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek..