Skład Komisji

Komisja Modelarska AP_07122015

2017_Sprawozdanie roczne KM_Rev2

2016_Sprawozdanie roczne KM

Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Modelarskiej w dniu 4 grudnia br. w Kruszynie, po wyborach na kolejną 2-letnią kadencję, Przewodniczący przedstawił oficjalny skład Komisji, zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego – nr 273/XIX/2015 z dnia 21.11.2015 r. W wyniku dyskusji członkowie KM jednogłośnie opowiedzieli się za niepowoływaniem funkcji wiceprzewodniczącego argumentując, że Przewodniczący będzie delegował wybraną osobę, gdy zajdzie taka potrzeba. Na zdjęciu skład nowej Komisji Modelarskiej AP.

W związku z rezygnacją Kolegi Pawła Prausa z funkcji członka KM, poniżej podajemy aktualny skład Komisji:

Komisja Modelarska AP_23112014. Jednocześnie dziękujemy Koledze Pawłowi za wkład pracy na rzecz polskiego modelarstwa.

W dniu 18 listopada 2013 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą nr 576/35/XVIII/2013 powołał nowe Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego w pełnych składach. Formalnie to właśnie od tej daty liczy się dwuletnia kadencja powołanych komisji. Poniżej prezentujemy skład Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego:

Komisja Modelarska AP