Regulaminy Sportowe AP

Regulaminy sportowe Aeroklubu Polskiego (w tym w klasach narodowych):

Konkurencja narodowa F2A-Rodeo 2,5 modele prędkościowe latające na uwięzi (przepisy techniczne)