Ranking F1A,B,C,P – aktualizacja z dnia 2.11.br.

Posted by on Lis 3, 2017

Trener Norbert Suwała – Asystent TKN ds. F1, opracował aktualne listy rankingowe F1A,B,C,P (stan na dzień 2 listopada br.). Opracowanie dostępne jest w zakładce „Ranking F1”. Polecamy.