Ranking F1A,B,C,P – aktualizacja z dnia 19.10.br.

Posted by on Paź 19, 2017

Trener Norbert Suwała – Asystent TKN ds. F1, opracował aktualne listy rankingowe F1A,B,C,P (stan na dzień 19 października br.). Opracowanie dostępne jest w zakładce „Ranking F1”. Polecamy.