Projekt Modelarskiej Kadry Narodowej – 2018

Posted by on Lis 21, 2017

W zakładce Kadra Narodowa prezentujemy Projekt Modelarskiej Kadry Narodowej na rok 2018 – aktualizacja na dzień 30 listopada br. Wykaz sporządzono narastająco – według poszczególnych konkurencji. Nazwiska zawodników prezentowane są w kolejności alfabetycznej. Trenerzy – Asystenci TKN, odpowiedzialni za poszczególne konkurencje, proszeni są o pilne sprawdzenie proponowanego składu KN i zgłoszenie ewentualnych uwag do Trenera KN. Po formalnym zatwierdzeniu przez Komisję Modelarską, projekt trafi do zatwierdzenia przez Zarząd AP.