Porady urzędnika

Konto Komisji Modelarskiej AP:

Bank BGŻ – 11 2030 0045 1110 0000 0253 5390

Licencje
Klasy i odznaki sportowe
Uprawnienia instruktorskie i trenerskie
Uprawnienia sędziowskie
Wniosek o licencję