Kalendarz 2020 | on-line

Kalendarz 2020  |  on-line

W związku z potrzebą sprawnego opracowania projektu Kalendarza Imprez na rok 2020, zapraszam organizatorów zawodów (tzn. kluby sportowe posiadające Licencję klubu sportowego, w dyscyplinie modelarstwo, ważną na rok 2019) do budowania kalendarza metodą on-line. Poniżej niezbędne linki: do Formularza oraz do Projektu Kalendarza. Uwaga: dane przesłane za pomocą formularza nie pokazują się natychmiast w tabeli projektu kalendarza, ponieważ aktualizacja automatyczna tabeli wykonywana jest co 5 minut. Chcąc sprawdzić, czy impreza / imprezy została przyjęta – klikamy w „Projekt Kalendarza” po min. 5 minutach. Proszę sobie wszystko wcześniej przemyśleć i przygotować na kartce, ponieważ poprawianie czegokolwiek (po wysłaniu danych z formularza) nie będzie możliwe. W przypadku pomyłki proszę napisać do Sekretarza KM o dokonanie stosownej poprawki.

Niezależnie od zgłoszenia imprezy w systemie on-line, Organizator zobowiązany jest do wysłania oferty / ofert organizacji zawodów do Biura Zarządu AP – w wersji papierowej (na druku AP). Oferty nie stosuje się w przypadku zawodów międzynarodowych (kategorii I lub II) zgłaszanych według odrębnych przepisów Kodeksu FAI. Oferta do kalendarza AP musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania klubu i ostemplowana pieczęciami. W przypadku Mistrzostw Polski – w konkurencji / konkurencjach mistrzowskich – dodatkowo wymagany jest preliminarz. Każdy Organizator, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wpis zawodów do Kalendarza AP – bezzwłocznie po zatwierdzeniu Kalendarza przez Zarząd AP.

Bogdan Wierzba – Sekretarz Komisji Modelarskiej

Wiecej

Kurs doskonalący – odprawa roczna

W dniach 15-17 listopada br. w Zielonkach (w pobliżu warszawskiej dzielnicy Bemowo) odbędzie się Kurs doskonalący – odprawa podsumowująca rok 2019 i obejmująca wytyczne na rok 2019. Do udziału w szkoleniu zapraszam: przedstawicieli klubów sportowych (jedna osoba z danego klubu posiadającego Licencję Klubu Sportowego w modelarstwie – ważną na rok 2019), asystentów TKN, członków Komisji Modelarskiej AP.

Organizator: Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego

Miejsce: Hotel ZIELONKI | adres: 05-082 Zielonki-Parcela, ul. Warszawska 372.

Dojazd / geolokalizacjahttps://hotelzielonki.pl/lokalizacja/. Szerokość geograficzna: 52.252331, długość geograficzna: 20.819530

Harmonogram przyjazdów15.11.br., do godz. 15:00 – tylko Członkowie KM

16.11.br., do godz. 9:30 – asystenci TKN, przewodniczący, prezesi lub przedstawiciele klubów.

Noclegi i wyżywienie na koszt Organizatora.

Uwaga: jeśli uczestnik przyjedzie dzień wcześniej (np. ze względu na okazyjny transport
z członkiem KM), to dodatkowy nocleg / wyżywienie zamawia i opłaca we własnym zakresie. Kontakt do Recepcji Hotelu ZIELONKI: recepcja@hotelzielonki.pl.

Koszt udziału w szkoleniu – 70 zł od osoby. W tytule wpłaty proszę napisać: DOFINANSOWANIE KOMISJI MODELARSKIEJ. Numer konta bankowego Komisji Modelarskiej: 11 2030 0045 1110 0000 0253 5390. Z uwagi na koszty większe od planowanych, proszę także członków Komisji Modelarskiej i asystentów TKN o dokonanie opłaty w tej samej wysokości. Proszę o dokonanie wpłaty i potwierdzenie udziału (z podaniem daty przybycia) w terminie: do 4 listopada br. do godz. 22.00 – na adres mailowy Sekretarza KM.

Po tym terminie zapewniamy tylko udział w szkoleniu. PROGRAM KURSU

p.o. Przewodniczącego  KM – Marek Dominiak

Wiecej

Kalendarz 2019 – aktualizacja 2 września

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 2 września br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Prosimy jednocześnie o sprawdzenie, czy zostały wniesione opłaty za wpis do Kalendarza AP (na konto Komisji Modelarskiej). Ewentualne uwagi i propozycje zmian, zaakceptowane przez właściwych Trenerów Asystentów TKN, proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Kalendarz 2019 – aktualizacja 19 sierpnia

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 19 sierpnia br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Prosimy jednocześnie o sprawdzenie, czy zostały wniesione opłaty za wpis do Kalendarza AP (na konto Komisji Modelarskiej). Ewentualne uwagi i propozycje zmian, zaakceptowane przez właściwych Trenerów Asystentów TKN, proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Kalendarz 2019 – aktualizacja 7 sierpnia

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 7 sierpnia br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Prosimy jednocześnie o sprawdzenie, czy zostały wniesione opłaty za wpis do Kalendarza AP (na konto Komisji Modelarskiej). Ewentualne uwagi i propozycje zmian, zaakceptowane przez właściwych Trenerów Asystentów TKN, proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Kalendarz 2019 – aktualizacja 26 lipca

Photo by Antonis Papadopoulos

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 26 lipca br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Prosimy jednocześnie o sprawdzenie, czy zostały wniesione opłaty za wpis do Kalendarza AP (na konto Komisji Modelarskiej). Ewentualne uwagi i propozycje zmian, zaakceptowane przez właściwych Trenerów Asystentów TKN, proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Kalendarz 2019 – aktualizacja 12 maja

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 12 maja br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Prosimy jednocześnie o sprawdzenie, czy zostały wniesione opłaty za wpis do Kalendarza AP (na konto Komisji Modelarskiej). Ewentualne uwagi i propozycje zmian, zaakceptowane przez właściwych Trenerów Asystentów TKN, proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej