Opłaty za wpis do Kalendarza Imprez

Posted by on Kwi 30, 2016

KMAP_V1-małeZgodnie z Uchwałą Zarządu AP Nr 98/26/XVIII/2010 w sprawie wysokości opłat za wpis do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego oraz szczegółowym wykazem opłat, kluby sportowe będące organizatorami zawodów nie powinny mieć żadnych zobowiązań wobec AP (zwłaszcza zaległości finansowych). W związku z powyższym prezesi / dyrektorzy klubów sportowych proszeni są o pilne uregulowanie brakujących opłat za wpis do kalendarza imprez. Zawsze aktualna wersja KALENDARZA Imprez w modelarstwie opublikowana jest na stronie Komisji Modelarskiej AP (w zakładce KM).

Wyniki zawodów zamieszczonych (na wniosek organizatora) w kalendarzu imprez, za które nie uiszczono opłaty „za wpis do kalendarza”, zostaną UNIEWAŻNIONE. Podstawą będzie § 1 przywołanej uchwały, który stanowi, że „Warunkiem dopuszczenia do organizacji imprezy sportowej jest uregulowanie przez Organizatora wszelkich zobowiązań wobec Aeroklubu Polskiego”. Pełna informacja na ten temat była opublikowana na stronie AP.