Licencje

Aktualna BAZA LICENCJI – zawsze w zakładce głównej AP

 

Licencje sportowe zawodnika w modelarstwie – w roku 2014

Zgodnie z zatwierdzonym przez  Zarząd Aeroklubu Polskiego w dniu 26 października 2013 roku „Regulaminem Licencjonowania Zawodników”, Licencję Sportową FAI przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany pocztą na adres:Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: model@aeroklubpolski.pl  (dla licencji modelarskich) oraz licencje@aeroklubpolski.pl (dla licencji w pozostałych dyscyplinach) na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu wniosku oraz po wpłynięciu na konto AP stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem opłat.

Licencję Sportową FAI, może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • jest członkiem podmiotu posiadającego status członka zwyczajnego AP,
  • jest członkiem klubu sportowego,  prowadzącego działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana licencja.

Dokumenty (obowiązujące od 1 stycznia 2014) do pobrania:

Regulamin licencjonowania zawodników 

Wniosek o przyznanie/przedłużenie Licencji Sportowej FAI

Cennik opłat za wydanie licencji