Licencje

Aktualna BAZA LICENCJI

Licencje sportowe zawodnika w modelarstwie – w roku 2017

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Aeroklubu Polskiego w dniu 26 listopada 2016 roku Regulaminem Licencjonowania Zawodników:

Licencję Sportową FAI (LSFAI) przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany pocztą na adres: Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres licencje@aeroklubpolski.pl na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu wniosku oraz po wpłynięciu na konto AP stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem opłat, jak niżej.

Licencję Sportową FAI, może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • jest członkiem podmiotu posiadającego status członka zwyczajnego AP,
  • jest członkiem klubu sportowego,  posiadającego aktualną na dany rok LKS w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana LSFAI.

Dokumenty (obowiązujące od 1 stycznia 2017) do pobrania:

2017_Regulamin-Licencjonowania-Zawodników

Zalacznik-Nr-2-do-Regulaminu-Licencjonowania-Zawodnikow

Zalacznik-Nr-2-do-Regulaminu-Licencjonowania-Zawodnikow

Załącznik-Nr-3-do-Regulaminu-Licencjonowania-Zawodników_cennik