Klasy i odznaki sportowe

Tekst aktualnego „Regulaminu w sprawie zasad przyznawania klas i nadawania odznak sportowych w mlik” wraz z załącznikami (tabelą i formularzem wniosku) zamieszczony jest w zakładce „Komisja” / Regulaminy Organizacyjne.