Kategoria F1

Zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI kategoria modelarstwa lotniczego jest pojęciem bardziej ogólnym i zwykle obejmuje kilka klas – zwanych też konkurencjami. Tak więc określenia klasa i konkurencja możemy traktować i używać jako równoznaczne. Informacje na temat kategorii modelarstwa oraz ilości klas / konkurencji w poszczególnych kategoriach, podane są w tabelarycznych zestawieniach, pn. Lista klas w modelarstwie, w których może być prowadzone współzawodnictwo sportowe seniorów AP oraz analogiczna lista dotycząca zawodów dla dzieci i młodzieży.

Osoby nie będące zawodnikami, które chciałyby bliżej poznać poszczególne rodzaje modeli latających odsyłamy do strefy Modele i Media / zakładka F1 – na dole głównej kolumny naszej strony, gdzie prezentujemy wiele ciekawych zdjęć obrazujących piękno i charakter sportowego modelarstwa lotniczego i kosmicznego.