Kalendarz 2020 | on-line

Posted by on Paź 23, 2019

Kalendarz 2020  |  on-line

W związku z potrzebą sprawnego opracowania projektu Kalendarza Imprez na rok 2020, zapraszam organizatorów zawodów (tzn. kluby sportowe posiadające Licencję klubu sportowego, w dyscyplinie modelarstwo, ważną na rok 2019) do budowania kalendarza metodą on-line. Poniżej niezbędne linki: do Formularza oraz do Projektu Kalendarza. Uwaga: dane przesłane za pomocą formularza nie pokazują się natychmiast w tabeli projektu kalendarza, ponieważ aktualizacja automatyczna tabeli wykonywana jest co 5 minut. Chcąc sprawdzić, czy impreza / imprezy została przyjęta – klikamy w „Projekt Kalendarza” po min. 5 minutach. Proszę sobie wszystko wcześniej przemyśleć i przygotować na kartce, ponieważ poprawianie czegokolwiek (po wysłaniu danych z formularza) nie będzie możliwe. W przypadku pomyłki proszę napisać do Sekretarza KM o dokonanie stosownej poprawki.

Niezależnie od zgłoszenia imprezy w systemie on-line, Organizator zobowiązany jest do wysłania oferty / ofert organizacji zawodów do Biura Zarządu AP – w wersji papierowej (na druku AP). Oferty nie stosuje się w przypadku zawodów międzynarodowych (kategorii I lub II) zgłaszanych według odrębnych przepisów Kodeksu FAI. Oferta do kalendarza AP musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania klubu i ostemplowana pieczęciami. W przypadku Mistrzostw Polski – w konkurencji / konkurencjach mistrzowskich – dodatkowo wymagany jest preliminarz. Każdy Organizator, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wpis zawodów do Kalendarza AP – bezzwłocznie po zatwierdzeniu Kalendarza przez Zarząd AP.

Bogdan Wierzba – Sekretarz Komisji Modelarskiej