FAI

 

logo_fai_01_cmykW dniu 12 października 1905 r. w Paryżu, zwołana została międzynarodowa konferencja lotnicza. Po dwóch dniach obrad przedstawiciele Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i USA przyjęli cały pakiet propozycji statutu międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit. W ten sposób w dniu 14 października 1905 roku powstała Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI. Od początku istnienia FAI, głównym celem organizacji jest rozwój na całym świecie lotnictwa sportowego i działalności astronautycznej. W statucie federacji jest napisane między innymi, że każdy kraj – pełnoprawny członek FAI, zachowuje pełną autonomię i kontrolę nad własnymi sprawami. Aeroklub Polski został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej w kwietniu 1920 r.

Link do strony Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.