Eksperci FAI

Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI CIAM ma w swojej strukturze organizacyjnej aż jedenaście Podkomisji, które zajmują się problemami poszczególnych kategorii modelarstwa. Zgodnie z zasadami organizacyjnymi FAI CIAM, każda podkomisja składa się z kilku- lub kilkunastoosobowej grupy działaczy modelarskich – reprezentujących różne aerokluby narodowe i ma przewodniczącego.  Wśród członków niektórych Podkomisji CIAM są też działacze z Polski. Dla właściwego rozwoju modelarstwa, pracę poszczególnych podkomisji wspierają dodatkowo tzw. Eksperci FAI CIAM, zgłoszeni przez aerokluby narodowe. Są oni zobowiązani do ścisłej współpracy z przewodniczącymi właściwych podkomisji. Taka współpraca ma o tyle istotne znaczenie dla polskiego modelarstwa, że dzięki aktywności Ekspertów FAI strona polska może oddziaływać na wiele ważnych spraw, w tym na przepisy Kodeksu Sportowego FAI. Tak więc aktywność ekspertów przekłada się między innymi na dobre przygotowanie Delegata Aeroklubu Polskiego do FAI CIAM, biorącego udział w obradach Komisji FAI CIAM. To właśnie Eksperci FAI zgłoszeni przez Aeroklub Polski powinni przygotowywać polskiemu Delegatowi FAI CIAM przemyślane i starannie opracowane wnioski np. w sprawach Kodeksu FAI.

20171215_Eksperci FAI-CIAM

20170614_Eksperci FAI-CIAM

Eksperci FAI-CIAM_2016

Eksperci FAI-CIAM_2015

Eksperci FAI-CIAM_2014