Członkostwo AP

Statut Aeroklubu Polskiego został przystosowany do wymogów ustawy o sporcie i tym samym osoby fizyczne zamierzające uprawiać jedną z dziewięciu dyscyplin sportu lotniczego, muszą spełnić jeden z podstawowych warunków. Jest nim uzyskanie członkostwa w licencjonowanym klubie sportowym (aeroklubie regionalnym lub stowarzyszeniu modelarskim czy lotniczym). Pod tym linkiem można znaleźć artykuł, pt. Nowy Statut a członkostwo w AP.

Wymóg bycia członkiem klubu sportowego wynika wprost z przepisów Regulaminu licencjonowania zawodników.

Najprostszy sposób w jaki można dołączyć do naszej społeczności, to nawiązanie kontaktu z najbliższym modelarskim klubem sportowym (posiadającym licencję klubu sportowego). Najczęściej Aerokluby Regionalne mają w swojej strukturze Sekcję Modelarską, do której należy się zwyczajnie zapisać. Po uzyskaniu członkostwa otwartą staje się sprawa uzyskania Licencji Sportowej FAI, umożliwiającej udział w zawodach sportowych.

Wniosek o licencję do pobrania ze strony AP: LINK