CIAM

Stypendia CIAM FAI:

2016 Spirit of Flight Konrad Żurowski

Sprawozdania Delegata:

Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2017-04 CIAM sprawozdanie delegata AP

Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2016-04 CIAM sprawozdanie delegata AP

Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2015-04 CIAM sprawozdanie delegata AP R2

Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2014-04 CIAM sprawozdanie delegata AP

 

logo_ciam_01_cmyk (300-15)

Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI (CIAM)

Wszystkie zawody międzynarodowe, mistrzostwa kontynentu i mistrzostwa świata, konkursy i ustanawianie rekordów nadzorowane są przez Komisję Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI (CIAM).

Spotkania

Komisja FAI CIAM spotyka się raz w roku na dorocznym spotkaniu (mitingu) w celu omówienia działań na rzecz rozwoju modelarstwa, wydarzeń sportowych i zmian w przepisach kodeksowych (np. decyzja w sprawie lokalizacji planowanych imprez, mianowania jurorów i sędziów FAI). Komisja FAI CIAM rozpatruje też i przeprowadza głosowania w sprawie różnych wyróżnień i nagród CIAM. Każdy kraj członkowski FAI może wyznaczyć delegata z prawem do głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Biuro

Między corocznymi spotkaniami, sprawy FAI CIAM prowadzone są przez Prezydium, które składa się z przewodniczącego, czterech wiceprzewodniczących, skarbnika, sekretarza i sekretarza technicznego.

Skład Biura jest wybierany podczas dorocznego spotkania Komisji FAI CIAM.

Delegaci

Każdy kraj członkowski może FAI wyznaczyć Delegata do FAI CIAM i uczestniczyć w pracach Komisji.

Podkomisje

Do spraw związanych z poszczególnymi kategoriami modelarstwa (F1 … F7, S) wybierane są przez FAI CIAM odpowiednie Podkomisje. Ich zakres działań jest już zawężony do danej kategorii modelarstwa. Harmonogramy działań poszczególnych podkomisji zatwierdzane są przez Walne Zgromadzenie Komisji FAI CIAM.

Więcej informacji na temat rozległej działalności Komisji FAI CIAM można znaleźć na stronie FAI:

https://www.fai.org/commission/ciam