Baza licencji

LICENCJE SPORTOWE FAI ZAWODNIKÓW

Zgodnie z aktualnym Regulaminem Licencjonowania Zawodników  potwierdzeniem przyznania LSFAI będzie umieszczenie danych identyfikacyjnych zawodnika w rejestrze na stronie internetowej FAI w dziale FAI Sporting Licences oraz w rejestrze dostępnym na stronie internetowej AP. Zawodnik może wydrukować legitymację LSFAI z rejestru umieszczonego na stronie internetowej FAI (dział „FAI Sporting Licences”).

Komisja Modelarska informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 nie będą już wydawane Licencje Sportowe FAI w postaci kart plastikowych, ani też wysyłane znaczki hologramowe. Wystarczającym potwierdzeniem posiadania, ważnej na dany rok, Licencji Sportowej FAI – dla zawodników i organizatorów zawodów (krajowych i międzynarodowych), jest Imię i Nazwisko w tzw. Bazie licencji, czyli wyżej wymieniony jeden i / lub drugi rejestr. Zgodnie z przytoczonym przepisem ust. 3, wydrukowanie (we własnym zakresie) i posiadanie legitymacji Licencji Sportowej FAI nie jest obowiązkowe, a jedynie może być ułatwieniem dla organizatora podczas rejestracji zawodników.

Wszystkie dokumenty niezbędne przy załatwianiu Licencji Sportowej FAI (aktualny regulamin, formularz wniosku oraz cennik) opublikowane są na stronie AEROKLUBU POLSKIEGO, jak również w naszym bloku tematycznym pt. „Porady urzędnika” – zakładka „Licencje”.