bogdan

Kalendarz 2019 – proj. z dn. 15 grudnia

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy projekt Kalendarza imprez na rok 2019 (aktualizacja z dnia 15 grudnia br.). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały uzupełnienia lub imprezy zgłoszone w ostatnich dniach. Przypominamy o obowiązku wysłania do Działu Sportu AP oficjalnego zgłoszenia (na formularzu „Oferta zorganizowania zawodów w 2019 roku”). W przypadku Mistrzostw Polski wymagany jest także preliminarz imprezy. Skan dokumentów podpisanych przez prezesa klubu sportowego należy przesłać mailem do przewodniczącego i sekretarza Komisji Modelarskiej. Zgłoszenie imprezy do Kalendarza AP wymaga jednocześnie uiszczenia właściwej opłaty na konto KM. Do czasu zatwierdzenia przez Zarząd AP, Kalendarz imprez modelarskich należy traktować jako projekt. Zapraszam do zapoznania się, a ewentualne uwagi i propozycje zmian proszę wysyłać na adres mailowy Sekretarza Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Edycja „Kalendarza on-line” zakończona

W imieniu Komisji Modelarskiej bardzo dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie budowania Kalendarza imprez modelarskich na rok 2019, metodą on-line. Zastosowanie prostego narzędzia, jakim jest „formularz G”, pozwoliło zbudować najważniejszy dla środowiska modelarskiego dokument i zaoszczędzić sporo czasu. W ten oto sposób mamy gotowy i przejrzysty projekt kalendarza, zamieszczony w zakładce „Kalendarz imprez”. Przedstawiciele klubów modelarskich (posiadających licencję klubu sportowego) zadeklarowali, że w roku 2019 zorganizują aż 130 wydarzeń w modelarstwie – od Konkursów Młodych Artystów FAI, po Mistrzostwa Świata. Podobnie jak w kalendarzu na rok 2018, imprezy podzielono na dwa bloki – sport wyczynowy (w klasach mistrzowskich) i sport powszechny (w niemistrzowskich). Do czasu zatwierdzenia przez Zarząd AP, dokument należy traktować jako projekt. Zapraszam do zapoznania się, a ewentualne uwagi i propozycje zmian proszę wysyłać na mój adres mailowy (Bogdan Wierzba – Sekretarz Komisji Modelarskiej AP).

Wiecej

Kalendarz 2019 | on-line

Jednym z ważniejszych elementów programu kursu doskonalącego jest Kalendarz Imprez Modelarskich na rok 2019. Zapraszam organizatorów zawodów (tzn. kluby sportowe posiadające licencję klubu sportowego – ważną na rok 2018) do budowania kalendarza na rok 2019. W zakładce „KM / Kalendarz” znajdziecie dwa linki. Jeden do Formularza, a drugi do Projektu Kalendarza, w którym będziecie mogli sprawdzić, czy zgłaszana impreza została przyjęta (przesyłanie formularza wymaga czasu, więc wpisana impreza nie pokazuje się natychmiast – trzeba minutkę poczekać). Proszę sobie wszystko wcześniej przemyśleć i przygotować na kartce, ponieważ poprawianie czegokolwiek (po wysłaniu danych z formularza) nie będzie możliwe. W przypadku pomyłki można po prostu wypełnić formularz ponownie lub napisać do Sekretarza KM o dokonanie stosownej poprawki.

Niezależnie od zgłoszenia imprezy w systemie on-line, Organizator musi jeszcze wysłać, do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, ofertę organizacji zawodów – w wersji papierowej, a jeśli impreza ma status mistrzostw Polski – dołączyć także preliminarz.

Bogdan Wierzba – Sekretarz Komisji Modelarskiej

Wiecej

Kalendarz – aktualizacja 17 października br.

W zakładce „KM / Kalendarz Imprez” publikujemy aktualną wersję kalendarza imprez (stan na dzień 17 października br.). Wniesione zmiany, w stosunku do wersji wcześniejszej, zaznaczone są czerwonym wypełnieniem poz. Lp.

Wiecej