bogdan

Kalendarz 2019 | on-line

Jednym z ważniejszych elementów programu kursu doskonalącego jest Kalendarz Imprez Modelarskich na rok 2019. Zapraszam organizatorów zawodów (tzn. kluby sportowe posiadające licencję klubu sportowego – ważną na rok 2018) do budowania kalendarza na rok 2019. W zakładce „KM / Kalendarz” znajdziecie dwa linki. Jeden do Formularza, a drugi do Projektu Kalendarza, w którym będziecie mogli sprawdzić, czy zgłaszana impreza została przyjęta (przesyłanie formularza wymaga czasu, więc wpisana impreza nie pokazuje się natychmiast – trzeba minutkę poczekać). Proszę sobie wszystko wcześniej przemyśleć i przygotować na kartce, ponieważ poprawianie czegokolwiek (po wysłaniu danych z formularza) nie będzie możliwe. W przypadku pomyłki można po prostu wypełnić formularz ponownie lub napisać do Sekretarza KM o dokonanie stosownej poprawki.

Niezależnie od zgłoszenia imprezy w systemie on-line, Organizator musi jeszcze wysłać, do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, ofertę organizacji zawodów – w wersji papierowej, a jeśli impreza ma status mistrzostw Polski – dołączyć także preliminarz.

Bogdan Wierzba – Sekretarz Komisji Modelarskiej

Wiecej

Kalendarz – aktualizacja 17 października br.

W zakładce „KM / Kalendarz Imprez” publikujemy aktualną wersję kalendarza imprez (stan na dzień 17 października br.). Wniesione zmiany, w stosunku do wersji wcześniejszej, zaznaczone są czerwonym wypełnieniem poz. Lp.

Wiecej

Kurs doskonalący – odprawa

W dniach 26-28 października br. w Pruszkowie odbędzie się Kurs doskonalący – odprawa podsumowująca rok 2018 i obejmująca wytyczne na rok 2019. Zapraszam członków Komisji Modelarskiej, Asystentów TKN oraz przedstawicieli klubów (po jednym przedstawicielu z danego klubu). W tym przypadku określenie klub należy rozumieć jako stowarzyszenie / instytucja będące członkiem zwyczajnym AP i posiadające licencję klubu sportowego AP na rok 2018.

Organizator: Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego

Miejsce: Hotel Victor Pruszków by DeSilva | ul. Andrzeja 1A, 05-800 Pruszków (www.hotelvictor.pl). Jest to hotel, obok Hali Toru Kolarskiego, w którym mieszkali uczestnicy 2. Mistrzostw Świata F3P w roku 2015.

Terminy przyjazdów:

Członkowie KM – 26.10.br., do godz. 15:00

Asystenci TKN – 26.10.br., do godz. 18:30,

Przewodniczący, prezesi lub przedstawiciele klubów – 27.10.br., do godz. 9:30.

Noclegi i wyżywienie na koszt Organizatora.

Wpłatę – 50 zł od osoby, na konto Komisji Modelarskiej (m.in. na serwis kawowy), należy dokonać przelewem na konto Komisji Modelarskiej AP. Numer konta bankowego: Bank BGŻ – 11 2030 0045 1110 0000 0253 5390.

Proszę o potwierdzenie udziału oraz podanie daty przybycia w celu rezerwacji noclegów.

Nieprzekraczalny termin: do 12 października br. do godz. 24.00wraz z przesłaniem potwierdzenia dowodu wpłaty, na adres: boniecki@pro.onet.pl.

Po tym terminie zapewniamy tylko udział w szkoleniu. Program kursu opublikujemy w terminie późniejszym.

Przewodniczący KM – Jerzy Boniecki.

Wiecej

Kalendarz – aktualizacja 25 lipca br.

W zakładce „KM / Kalendarz Imprez” publikujemy aktualną wersję kalendarza imprez (stan na dzień 25 lipca br.). Wniesione zmiany, w stosunku do wersji wcześniejszej, zaznaczone są czerwonym wypełnieniem poz. Lp.

Wiecej