2020

Lista sędziów AP w modelarstwie

Kilka dni temu został opublikowany Regulamin ogólny zawodów modeli latających i kosmicznych. Głównym celem regulaminu jest doskonalenie procesu przygotowywania i rozgrywania zawodów modelarskich. Zawarte w nim zasady organizacyjne zostały uporządkowane i pogrupowane. Jedne są już znane z przeszłości, ale jest wiele nowych – zwłaszcza te, będące ważnymi obowiązkami Sędziego Głównego, czy też powinnościami Organizatora. Mamy nadzieję, że nowy regulamin będzie pomocny dla osób zainteresowanych organizacją zawodów modelarskich.

Drugim wyzwaniem, jakiego podjęliśmy się w gronie Komisji, jest opracowanie aktualnej Listy Sędziów AP w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. Mamy nadzieję, że Lista Sędziów (podobnie, jak to ma miejsce na stronie FAI CIAM), będzie dużym ułatwieniem dla wszystkich Organizatorów zawodów modeli latających i kosmicznych w Polsce.

Każda osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie nadane przez Aeroklub Polski (także chronometrażyści, tzn. osoby posiadające uprawnienia kl. III), proszona jest o wypełnienie wniosku i oświadczenia dotyczącego danych osobowych.

Przed wypełnieniem wniosku – zwłaszcza Części 2, proszę przeczytać wyjaśnienie. Przypominamy, że osoby posiadające tylko uprawnienia chronometrażysty, w polu Klasa wpisują III, a pola pozostałe pozostają puste. Podane we wniosku uprawnienia muszą być zgodne z wpisami
w posiadanej Licencji.

Zwracamy uwagę, że skanując dwie strony dokumentu, należy je zapisać jako jeden plik w formacie PDF, a sam plik nazwać, dokładnie tak: 2020_Lista Sędziów_Nazwisko Imię. Skan podpisanego dokumentu należy wysłać  – tylko i wyłącznie na adres mailowy Komisji Modelarskiej podany we wniosku. Wniosek w wersji do edycji komputerem publikujemy poniżej:

formularz WNIOSKU

Wiecej

REGULAMIN OGÓLNY ZAWODÓW

W związku z potrzebą udoskonalenia procesu organizacji i przeprowadzania zawodów modeli latających i kosmicznych, Komisja Modelarska dokonała nowelizacji dotychczasowych „Zasad organizacji zawodów – 2018”. Rezultatem pracy Komisji jest Regulamin Ogólny Zawodów Modeli Latających i Kosmicznych, zatwierdzony Uchwałą nr KM 37/01/2020 z dnia 13 stycznia br. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia br. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który publikujemy w zakładce „Regulaminy sportowe AP”.

Wiecej

Kalendarz 2020 – aktualizacja 7 stycznia

W zakładce „KM / Kalendarz imprez” publikujemy Kalendarz imprez na rok 2020 (aktualizacja z dnia 7 stycznia 2020). Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. Zgłoszenie imprezy do Kalendarza AP wymaga uiszczenia właściwej opłaty na konto KM. Zapraszam do zapoznania się, a ewentualne uwagi i propozycje zmian proszę wysyłać na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Modelarskiej AP.

Wiecej

Kurs instruktorski 2020

Zgodnie z planem działalności Komisji na rok 2020 informujemy, że w dniach 20-22 marca br., na Lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie, odbędzie się kurs instruktorski dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień Instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego klasy III. Osoby zainteresowane, proszone są o wysłanie krótkiej informacji – jestem zainteresowany udziałem w kursie instruktorskim, na adres boniecki@pro.onet.pl. Na tej podstawie będzie sporządzona lista kandydatów. W zależności od liczby zainteresowanych osób zależeć będzie wysokość opłaty, którą podamy w terminie późniejszym.

Wiecej