Listopad, 2017

Projekt Modelarskiej Kadry Narodowej – 2018

W zakładce Kadra Narodowa prezentujemy Projekt Modelarskiej Kadry Narodowej na rok 2018 – aktualizacja na dzień 30 listopada br. Wykaz sporządzono narastająco – według poszczególnych konkurencji. Nazwiska zawodników prezentowane są w kolejności alfabetycznej. Trenerzy – Asystenci TKN, odpowiedzialni za poszczególne konkurencje, proszeni są o pilne sprawdzenie proponowanego składu KN i zgłoszenie ewentualnych uwag do Trenera KN. Po formalnym zatwierdzeniu przez Komisję Modelarską, projekt trafi do zatwierdzenia przez Zarząd AP.

Wiecej

Kurs instruktorski – 2018

Komisja Modelarska informuje, że zgodnie z rocznym planem szkolenia zostanie przeprowadzony KURS INSTRUKTORSKI dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień oraz dyplomu Instruktora Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego – klasy III. Planowany termin – luty 2018. Ilość miejsc – max 25 kursantów. Zgłoszenia wstępne – do 15 grudnia br., należy wysyłać na adres mailowy: boniecki@pro.onet.pl. Orientacyjna opłata za udział – około 200 zł od osoby. W ramach tejże opłaty Organizator zapewnia: noclegi, wyżywienie i zestawy modeli.

Wiecej

Kalendarz 2018 | on-line

W zakładce „KM / Kalendarz” znajdziecie dwa linki. Jeden do Formularza, a drugi do Projektu Kalendarza. Zgłoszone imprezy zostały posortowane – wg. 5 bloków i następnie według dat rozpoczęcia imprezy. Proszę Organizatorów o zgłaszanie ewentualnych uwag i rozbieżności do Sekretarza KM.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenie imprezy on-line służyło wyłącznie do szybkiego zbudowania projektu kalendarza. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zawodów do Kalendarza Imprez Modelarskich Aeroklubu Polskiego lub Kalendarza Imprez Międzynarodowych FAI – na rok 2018, jest spełnienie wymogów formalnych, o których pisaliśmy w „aktualnościach” w dniu 27 października br. (m.in. wysłanie zgłoszeń/ofert organizacji zawodów podpisanych przez klub będący Organizatorem, w wersji papierowej – do Biura AP i uiszczenie odpowiedniej opłaty „za wpis do kalendarza”). Jak już pisaliśmy wcześniej, Biuro Zarządu AP wystosowało precyzyjny komunikat w sprawie Kalendarza Imprez, wraz z cennikiem.

Wiecej

Zmiany w strukturze trenerskiej

Zgodnie z decyzją Trenera Kadry Narodowej – Jerzego Bonieckiego z dnia 5 listopada 2017 r. i przy pełnej akceptacji Komisji Modelarskiej, do grona Trenerów – asystentów TKN, odpowiedzialnych za poszczególne kategorie lub konkurencje modelarstwa weszli:

Jan GRĘTKIEWICZ – F3A (na miejsce Adama Dembowskiego, który zrezygnował),

Cezary JANAS – F3K (jako Ekspert FAI ds. F3K (Technical Expert RC Soaring) przejął zadania trenerskie od Krzysztofa Hilbrychta),

Krzysztof HILBRYCHT – F3U (członek Podkomisji ds. Dronów F3U w CIAM FAI i zarazem Ekspert FAI ds. F3U (Technical Expert FPV Racing), który będzie się opiekował tylko F3U).

Dotychczasowym opiekunom F3A i F3K bardzo dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Nowym Trenerom życzymy owocnej współpracy oraz sukcesów sportowych i organizacyjnych. Aktualna Lista Trenerów – asystentów TKN.

Wiecej