2017

System współzawodnictwa dzieci i młodzieży – Edycja 2018

W roku 2017 Komisja Modelarska podjęła szereg uchwał, w tym między innymi dotyczących regulaminów rozgrywania zawodów oraz zasad ich organizacji. W ślad za tym konieczną była aktualizacja Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, jak również drugiego ważnego dokumentu, tzn. Zasad organizacji zawodów modelarskich. Wspomniany „System” wymaga jeszcze redakcyjnych poprawek, ale merytorycznie jest prawidłowy i zgodny z przyjętymi uchwałami. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami (zmiany, poprawki i uzupełnienia zaznaczono analogicznie jak w Kodeksie Sportowym FAI, czyli dwiema grubymi liniami z prawej strony tekstu).

Wiecej

Sprawozdanie Komisji za rok 2017

 

W zakładce „KM / Skład Komisji” publikujemy Sprawozdanie Komisji Modelarskiej za mijający rok 2017. Już ilość stron dokumentu może świadczyć, jak pracowity dla Komisji był ten rok. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że cześć modelarzy nie ma rozeznania, czym zajmowała się Komisja Modelarska AP w tym okresie. Tak więc tym osobom w szczególności polecamy lekturę naszego sprawozdania. Nasze możliwości czasowe pozwoliły na realizację spraw opisanych w sprawozdaniu. Ocenę pozostawiamy naszym Koleżankom i Kolegom modelarzom. Jednocześnie z okazji kończącej się 2-letniej kadencji Komisji, która pracowała w składzie: Jerzy Boniecki – przewodniczący, Bogdan Wierzba – sekretarz, Henryk Krupa – skarbnik, Ewa Dudziak-Przybytek, Marek Dominiak, Wojciech Lesiuk i Norbert Suwała, chciałbym w imieniu całej Komisji serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zechciały nas wspierać w wypełnianiu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej misji. W sposób szczególny dziękujemy instruktorom i trenerom modelarskiej młodzieży, wszystkim zawodnikom, kierownikom ekip, menadżerom klubów, pracownikom Działu Sportu i Zarządowi Aeroklubu Polskiego oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za udzielone dofinansowanie dla polskiego modelarstwa lotniczego i kosmicznego.

W związku z trwającymi wyborami nowych komisji specjalnościowych w AP, życzę wszystkim, aby dokonali przemyślanego i jak najlepszego wyboru nowego przewodniczącego Komisji Modelarskiej dla dobra i dalszego rozwoju polskiego modelarstwa lotniczego i kosmicznego.

Bogdan Wierzba – Sekretarz KM

Wiecej

Polacy na liście sędziów FAI na rok 2018

Jednym z warunków postępu i rozwoju modelarstwa, zwłaszcza jego nowych konkurencji (klas), jest posiadanie sędziów z uprawnieniami Sędziego FAI i pracujących na imprezach międzynarodowych. Na pewnym etapie wyszkolenia zawodnik – np. kandydat do reprezentacji narodowej, powinien mieć możliwość wysłuchania cennych uwag sędziego klasy międzynarodowej. Między innymi dlatego Komisja Modelarska AP przywiązuje dużą wagę do spraw sędziowskich i od wielu lat prowadzi szkolenia oraz zgłasza najlepszych sędziów z Polski na tzw. „Listę sędziów FAI”. Z chwilą zatwierdzenia przez CIAM sędziowie ci nabywają uprawnień do sędziowania zawodów międzynarodowych w danym roku. Aktualną listę sędziów, zgłoszonych przez Aeroklub Polski na rok 2018, publikujemy w zakładce „Sędziowie FAI„. Ich nazwiska widnieją już na stronie FAI-CIAM, na wspomnianej Liście Sędziów FAI. Wszystkim nominowanym Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu zaproszeń na zawody międzynarodowe oraz satysfakcji z pracy w komisjach sędziowskich.

Wiecej

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim Modelarzom uprawiającym modelarstwo sportowo i rekreacyjnie, Instruktorom, Trenerom, Sędziom, oraz Fanom modelarstwa, życzymy Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym. W nadchodzącym Nowym Roku życzymy pomyślności, spełnionych marzeń oraz wielu sukcesów zawodowych i sportowych,
Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego.
Wiecej